Bygga, trafik och miljö

Här hittar du information om exempelvis bygglov, parkering, väghållning och detaljplaner. Du hittar även information om vatten, avlopp återvinning samt råd och tips kring miljö- och klimatpåverkan.