Lämna ditt förslag – rösta på andras förslag

Har du en idé eller ett förslag på hur Gävle kan utvecklas och förbättras? Du kan lämna in ditt förslag och vara med och påverka det som är viktigt för dig. Du kan också se förslag som är inlämnade av andra. De förslagen kan du rösta på.

Lämna in ett förslag

Du kan lämna ett förslag som handlar om en fråga som kommunen ansvarar för. Förslagen kallas också e-förslag eller e-petition.

När du lämnat ett förslag publiceras det på webbplatsen och andra kan rösta på ditt förslag. Förslag som får minst 50 röster på 60 dagar går vidare till politikerna.

Vi kan bara hantera förslag som handlar om kommunens verksamheter och ansvarsområden. Förslaget kan handla om:

 • Social omsorg
 • Skola
 • Plan- och byggfrågor
 • Miljö
 • Renhållning och avfallshantering
 • Vatten och avlopp
 • Räddningstjänst
 • Civilt försvar
 • Bibliotek
 • Bostäder
 • Kultur och fritid
 • Näringslivsutveckling

För att vi ska kunna hantera ditt förslag måste det handla om det som kommunen ansvarar för.

Vi kan inte hantera förslag om exempelvis hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utrikespolitik eller lagstiftning som ligger utanför kommunens ansvarsområde.

Förslaget kan inte handla om myndighetsutövning mot någon enskild, till exempel hur kommunen ska besluta i en fråga som rör någon enskild.

För att vi ska kunna hantera förslaget behöver det vara skrivet på ett sätt som gör att det går att publicera på webbplatsen. Det innebär att

 • det inte innehålla personuppgifter
 • det inte innehåller sekretessuppgifter
 • det inte innehåller ett kränkande språk.

Om ditt förslag är samma som ett tidigare förslag eller liknar ett tidigare förslag alltför mycket kan vi inte publicera det.

Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför.

Alla inlämnade förslag granskas. När ditt förslag har granskats får du ett meddelande om att det har publicerats på webbplatsen. Om ditt förslag av någon anledning inte kan publiceras så får du veta varför.

Förslaget visas så att andra kan rösta på det. Du kan samla anhängare till förslaget till exempel genom att dela det i sociala medier eller skriva insändare.

Om förslaget får minst 50 röster på 60 dagar går förslaget vidare till politikerna i den nämnd eller politiska församling som har ansvar för området som förslaget handlar om. Där behandlas förslaget. Om även politikerna tycker att förslaget är bra så kan förslaget genomföras.

Du kan bli inbjuden att presentera ditt förslag innan politikerna fattar beslut.

När ditt förslag har behandlats får du ett meddelande om hur det har hanterats.

Om förslaget inte når 50 röster under de första 60 dagarna avpubliceras förslaget. Gamla förslag finns under Visa arkiverade förslag i två år efter att förslaget kommit in.

Om du har upptäckt att något som kommunen ansvarar för är trasigt eller inte fungerar som det ska kan du göra en felanmälan. Det kan till exempel handla om trasig gatubelysning, hål i gatan, klotter och nedskräpning. Mer om felanmälan.

Om du har synpunkter på våra verksamheter eller på det bemötande du fått kan du kontakta oss via e-tjänst eller kundtjänst. Mer om att lämna synpunkter.

Nu används en e-tjänst för att lämna in, följa och rösta på förslag. Vill du ta del av förslag som kommit in tidigare än 1 februari 2023 är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Följ förslag – läs och rösta

Du kan läsa om förslagen. Vill du rösta på ett förslag loggar du in med e-legitimation.

Om förslaget får minst 50 röster på 60 dagar går förslaget vidare till politikerna i den nämnd eller politiska församling som har ansvar för området som förslaget handlar om. Där behandlas förslaget. Om politikerna tycker att förslaget är bra och kan prioriteras så kan förslaget genomföras.

Gör din röst hörd och rösta på förslag som är viktiga för dig och som du tycker att kommunpolitikerna i Gävle ska prata om!

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor om att lämna eller rösta på förslag kan du höra av dig till vår kundtjänst.