Upphandling och inköp

För att bli leverantör till Gävle kommun måste du delta i någon av våra offentliga upphandlingar. Alla företag och organisationer är välkomna att lämna in anbud.