Gör en värdefull insats
Du behövs för andra.

Frivilliga uppdrag i kommunen

Det finns barn, ungdomar, vuxna och äldre personer som av olika anledningar behöver en hjälpande hand i sin vardag. Det kan handla om en trygg vuxen förebild, hjälp med privatekonomin eller helt enkelt bara ha en vän att ta en fika med.