Förvaltning och organisation

Information om Gävle kommuns organisation på tjänstemannasidan, som kommundirektör, sektorer, bolag och förbund samt styrdokument och diarium.