Funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp som underlättar din vardag. Du kan till exempel ha rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.