Bygga nytt, ändra eller riva

När du planerar att bygga nytt, göra ändringar eller riva, krävs nästan alltid en ansökan eller anmälan till kommunen.