Företagsservice – från idé till verklighet

Företagsservice

Företagsservice hjälper dig i ditt företagande. Hit kan du vända dig för att få svar på en enkel fråga eller för att få ett samordnande stöd under en längre tid. Du spar tid och kan istället fokusera på det du är bäst på – ditt företag.

Aktuellt inom Företagsservice

Kontakta Företagsservice

Oavsett vad ditt ärende gäller eller vem du behöver få tag i är du välkommen att kontakta oss via vår e-tjänst. Du kan också kontakta oss på telefon (tonval 5).

Kontakta Företagsservice via e-tjänst

Det här kan du få hjälp med

Företagsservice är en lotsfunktion som hjälper dig att på ett enkelt sätt hitta rätt kontaktväg till den information du behöver från kommunen. Beroende på din frågeställning så lotsar Företagsservice dig till rätt person eller organisation.

Företagsservice kan hjälpa dig att få svar på en enkel fråga men vi kan också finnas med som samordnande stöd under en längre tid. Det kan exempelvis bli aktuellt om du har ett mer komplext ärende som kräver flera kontakter med olika personer inom kommunen. Vi utgår helt enkelt från dina behov och hjälper dig så länge du behöver.

Exempel på frågor som Företagsservice hanterar:

  • Jag vill servera alkohol på mitt café. Vad krävs för att jag ska få göra det?
  • Jag ska starta upp en ny verksamhet. Behöver jag några tillstånd från kommunen och i så fall vilka?
  • Min lokal har blivit för liten för min verksamhet. Får jag bygga mer på min fastighet?
  • Jag vill bygga en uteservering, hur går jag till väga?
  • Jag vill arrangera ett evenemang, vad behöver jag tänka på?

All rådgivning är kostnadsfri och under sekretess.

Ansöka tillstånd och lov

Vill du veta mer om hur du ansöker om serveringstillstånd, söka bygglov eller veta vilka upphandlingar som pågår i Gävle kommun? Här hittar du flera e-tjänster och anmälningsblanketter som kan förenkla för dig som företagare.

Söka tillstånd eller lov för verksamhet.

Läs mer om upphandlingar och inköp.

Personlig checklista på verksamt.se

På verksamt.se kan du som driver eller ska starta företag skapa en personlig checklista. Checklistan ger dig överblick över vilka tillstånd du behöver söka, vilka uppgifter du ska lämna till kommunen och olika myndigheter samt i vilken ordning du ska göra allting.

Checklistor på verksamt.se

Företagsbesök

Vill du träffas oss? Vi kommer gärna till dig och ditt företag. Syftet med företagsbesök är att vi vill lära känna företag och verksamheter i kommunen bättre. För dig som företagare är det ett perfekt tillfälle att beskriva dina behov när det gäller kommunalt stöd, kompetensutveckling och nätverksaktiviteter.

Anmäl ditt intresse för företagsbesök här.

Nyhetsbrev

Näringslivsavdelningen skickar regelbundet ut nyhetsbrev som riktar sig till dig som är företagare i Gävle kommun. Nyhetsbrevet kommer ut cirka en gång i månaden. Du som är registrerad får även inbjudningar till våra möten och utbildningar.

Fyll i din e-postadress för att börja få nyhetsbrev från Näringslivsavdelningen.