Hille bibliotek är ett skolbibliotek från 1 januari 2024

Den 28 december är sista dagen som Hille bibliotek har öppet för allmänheten. Från årsskiftet 2023/2024 är biblioteket ett skolbibliotek.

Kultur- och fritidsnämnden behöver spara pengar och för att få en budget i balans 2024 beslutade nämnden om förändringen den 12 december.

Hille bibliotek är idag ett bibliotek för både Milboskolan och allmänheten. Från årsskiftet får besökarna vända sig till något av kommunens sju bibliotek.
– Hille bibliotek är omtyckt och har en bra verksamhet men vi måste tyvärr spara någonstans. Det är ändå bra att vi fått till en lösning så att skolbiblioteket kan vara kvar för barn och unga som är en prioriterad målgrupp, säger Jakob Hedbom, enhetschef för närbiblioteken.

Utbildning Gävle tar nu över lokalerna och barn- och ungdomslitteraturen.