Kulturlivet i Gävle har öppnat
- ansvarsfullt och med försiktighet