Anrik handels- och sjöfartsstad
- med minnen av storhetstider