Bostadsförtur av medicinska skäl

Om du har särskilda medicinska behov av en bostad, kan du ansöka om bostadsförtur hos kommunen. Bostadsförtur gäller endast hos Gavlegårdarna.

Det här krävs för förtur

I första hand ska du själv lösa ditt bostadsbehov. Om du har drabbats av något akut oväntat i ditt hälsotillstånd som gör det omöjligt för dig att ta dig in och ut ur din bostad kan du dock ansöka om förtur till en annan bostad. För att du ska kunna få förtur krävs att:

  • funktionsnedsättningen är bestående
  • du inte har kunnat förutse funktionsnedsättningen
  • du är folkbokförd i Gävle kommun.

Förturen gäller endast hos AB Gavlegårdarna. Du måste därför vara registrerad hos dem och uppfylla deras regler och villkor när det gäller till exempel ekonomi och goda referenser. Du prövas också enligt deras kredit- och uthyrningspolicy.

Läs mer om att bo hos Gavlegårdarna på deras webbplats

Medicinskt intyg

När du ansöker om bostadsförtur av medicinska skäl måste du bifoga ett aktuellt medicinskt intyg från läkare eller annan medicinskt utbildad personal som känner till ditt behov väl. Intyget ska styrka funktionsnedsättningen och innehålla uppgifter om när den inträffade, dess varaktighet och prognos. Det ska även framgå i intyget hur din funktionsnedsättning är kopplad till framkomligheten i anslutning till din bostad, och vilka problem en ny bostad förväntas lösa.

När vi behandlar din ansökan bedömer vi hur den fysiska tillgängligheten i anslutning till din bostad ser ut.

Studentbostad

Är du student och ansöker om medicinsk förtur till studentbostad ska du förutom ett aktuellt medicinskt intyg bifoga ditt antagningsbesked till Högskolan i Gävle.

Förtur garanterar inte bostad

En beviljad förtur innebär inte att du får en bostad direkt, och det kan ta tid innan du får erbjudande om en bostad och kan flytta in. Beviljad förtur innebär inte heller att du är garanterad en bostad.

Du kan inte få förtur till en specifik adress, till radhus eller till lediga lägenheter som finns på AB Gavlegårdarnas hemsida, de tilldelas sökande i AB Gavlegårdarnas kundregister.

Ansök om bostadsförtur av medicinska skäl

Här hittar du blanketten för bostadsförtur av medicinska skäl. Instruktioner för hur den ska fyllas i finns i blanketten.

Handläggningstid

Om din ansökan är komplett får du normalt ett beslut via brev inom en månad.