Skolstart 20 augusti

Välkommen till Borgarskolan! Här finns information till dig som börjar i årskurs 1.

Årskurs 1 EK, EK-ID, SA, SA-ID 

Vi träffas klockan 08.30 i aulan

Årskurs 1 FT, IMVFT

Vi träffas klockan 09.30 i aulan

Årskurs 1 IMAA

Vi träffas klockan 10.00 i klassrum

Årskurs 1 IMYYPFT

Vi träffas klockan 10.00 i Fordonshuset