Detta gäller för trädgårdsavfall och eldning

Det bästa sättet att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att återvinna det. Trädgårdsavfall får dock eldas om det inte innebär besvär för andra.

Återvinn ditt trädgårdsavfall

Vi rekommenderar dig att återvinna ditt trädgårdsavfall. Det kan du göra genom att

  • själv kompostera
  • lämna avfallet på en återvinningsstation
  • beställa hämtning av trädgårdsavfall av Gästrike återvinnare.

Läs mer och hitta din närmaste återvinningsplats på Gästrike återvinnares webbplats.

Torrt trädgårdsavfall får eldas

Inom Gävle kommun får torrt trädgårdsavfall eldas, men bara i undantagsfall om det kan ske utan att besvär uppstår, till exempel att rök stör närboende eller att elden riskerar att spridas.

Ansök om dispens för eldning vid offentliga tillställningar

Om du ska anordna en offentlig tillställning och samtidigt elda trädgårdsavfall, exempelvis majbrasa på Valborgsmässoafton behöver du ansöka om dispens.

Du ansöker om dispens genom att kontakta oss, gärna vi e-post gavle.kommun@gavle.se där du anger vilken typ av tillställning som ska anordnas, plats och tid samt faktureringsuppgifter.

Avgiften för att ansöka om dispens är 1 311 kronor. Vi skickar fakturan till den fakturaadress som du angett i ansökan, efter att du fått beslut i ärendet.

Anmäl kasen till Gästrike räddningstjänst

Om du ska elda en majkase under Valborgsmässoafton bör du även anmäla kasen till Gästrike räddningstjänst. På så sätt hjälper du räddningstjänsten att ha koll på vart det eldas. Läs mer och lämna in din anmälan via deras webbplats.

Fyrverkerier

Du behöver söka tillstånd hos polisen för att avfyra fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i samband med offentlig tillställning eller om du avfyrar på platser där det finns risk för att människor, djur eller egendom skadas. Läs mer och ansök via polisens webbplats.

Tid och plats

Enligt kommunens lokala ordningsföreskrifter får du som bor inom detaljplanelagt område (även byggnadsplan och stadsplan) med sammanhållen bebyggelse enbart använda pyrotekniska varor:

  • på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton.
  • mellan klockan 18:00 och följande dag klockan 01:00.

I planarkivet kan du se om du bor inom detaljplanelagt område.

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 500 meter från länssjukhuset, Gävle Central, inomhustorg samt inom Gävle hamnområde.