Gävle kommun klättrar sex placeringar i Cykelfrämjandets mätning

Varje år genomför Cykelfrämjandet en nationell granskning av Sveriges kommuners arbete med cykelfrågor. Resultatet visar att Gävle kommun kammar hem full pott inom fyra delområden.

Gävle har stadigt klättrat upp i ranking i Kommunvelometern sedan år 2018. I år hamnar vi på plats 11 av 54, jämfört med förra årets 17:e plats av 55 deltagande kommuner.

De fyra delområdena där Gävle kommun får full pott, med 10 poäng av 10 möjliga, är inom infrastruktur, information och marknadsföring, cykelpolitik samt organisatoriska åtgärder.

Några av de positiva åtgärder som har bidragit till elfteplatsen är att vi har byggt ut cykelinfrastrukturen, förbättrat cykelförutsättningarna runt skolor och satt ut belysning längs flera cykelbanor. Vi har även genomfört ett test av en cykelgata, utfört aktiviteter för att främja skolcykling för barn och unga samt främjat vintercykling genom kampanjen Vintercyklisten.

Gävle utmärker sig för sina satsningar inom information och marknadsföring. Där får vi 12 poäng av 20 möjliga, vilket är över snittet för samtliga deltagande kommuner. I delområdet informations- och marknadsföringsåtgärder, där vi får full pott, lägger vi oss över snittet för både samtliga deltagande kommuner och i gruppen stora kommuner.

Vi ser störst utveckling för Gävle kommun inom organisationsområdet. Vi har bland annat fått in cykelarbetet i kommunens trafikanordningsplaner, inspekterat cykelparkeringar och reviderat underhållsplanen för cykelinfrastruktur.

Utvecklingspotential finns fortfarande inom uppföljning och mätning samt nyinvesteringar inom cykelinfrastruktur.

– Vi har arbetat mer aktivt med uppföljning och mätning under året, så jag hoppas att vi kan se en utveckling inom det området till nästa år, säger Amer Aslam, trafikplanerare på Gävle kommun.