Här satsar vi på kollektivtrafiken 2024

Vi har ett nära samarbete med Region Gävleborg för att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv i Gävle kommun. Vi arbetar för att det ska vara smidigt att resa och för att du ska kunna ta dig till och från hållplatserna på ett tryggt sätt.

Vi ansvarar bland annat för placering av nya hållplatser, platsernas utformning och drift samt pendlarparkeringar, för att du ska kunna cykla eller åka bil till en hållplats. Vi jobbar också för att det ska vara lätt och kännas tryggt att gå till och från hållplatslägena. Det kan exempelvis handla om belysning och säkra gång- och cykelvägar.

I år kommer vi att genomföra flera åtgärder, för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

 • Hållplats Västra Vägen
  Här kommer det att bli ett nytt väderskydd med längre bänkar och ledstråk.
 • Hållplats Bergby
  Här ska vi förbättra plattformen och göra en cykelparkering.
 • Hållplats Södermalm
  Här kommer det att bli ett nytt väderskydd med längre bänkar.
 • Passage utmed Forsbyvägen (Forsbyvägen 11)
  Här kommer vi att bygga ett övergångställe med farthinder och belysning.
 • Hållplats Hjälpmedel SAM
  Här kommer vi att förbättra plattformen, placera ut nya papperskorgar, bygga ett övergångställe och sätta ut belysning.
 • Hållplats Sjöäng
  Hållplatsen, på sidan mot djurkliniken, kommer att tillgänglighetsanpassas.

Har du synpunkter på den fysiska miljön som påverkar din kollektivtrafikresa? Kontakta gärna vår kundtjänst med namn på hållplatsen och motivering, så tar vi dina åsikter vidare. Det kan till exempel handla om;

 • väderskydd
 • bredare plattform
 • högre kantsten så du enklare kommer in i bussen
 • cykelparkering
 • bänkar.