Hemlingbyvägen byggs om – blir säkrare för gående och cyklister

I månadsskiftet oktober-november påbörjas ett arbete på tre platser längs Hemlingbyvägen i Hemlingby för att göra vägen säkrare för gående och cyklister.

Så bygger vi om

  • Farthinder som bidrar till sänkt hastighet för motortrafik byggs längs Hemlingbyvägen i anslutning till passagerna vid Märgelvägen, Ledungsvägen och Gubbäcksvägen.
  • Korsningen Hemlingbyvägen – Gubbäcksvägen är en väg som många elever reser på för att komma till och från Hemlingborgs nya skola. Här byggs ett nytt övergångsställe och cykelpassage som gör det säkrare att passera Hemlingbyvägen.
  • Vändplanen och hållplatsen vid Gubbäcksvägen tas bort i samband med arbetet.

Kartan visar de platser längs Hemlingbyvägen som ska byggas om

Klicka på bilden för att förstora kartbilden.

Så påverkas trafiken

  • Framkomligheten på Hemlingbyvägen begränsas under arbetet, men körfält kommer vara öppna.

Tidplan

Allt arbete beräknas vara färdigt under våren 2024.

Kontakt

Micael Lennartsson, projektledare

Kontaktas via Gävle kommuns kundtjänst

Tel. 026-17 80 00
E-post: gavle.kommun@gavle.se