Livsmiljö och ny entreprenör testar skolbussen som 700 barn ska åka med

Bollnäs Busstrafik AB har fått i uppdrag att köra Gävle kommuns skolbussar för grundskolans elever från och med skolstarten 20 augusti och fyra år framåt. För första gången gör skolskjutshandläggare, trafikplanerare, trafikingenjör och bussbolagets personal en gemensam resa i bussen som eleverna ska åka med i höst. Allt i syfte att göra skolresorna ännu mer trygga och säkra.

Från vänster: Erik Eriksson, busschaufför, Karola Fors, trafikplanerare, Jessica Croft, enhetschef Skolskjuts och färdtjänst, Elin Westrin, handläggare skolskjuts. Jessica Nylund, trafikingenjör, Ingemar Strandberg, verksamhetschef för Bollnäs Busstrafik AB och Mattias Berg, trafikplanerare Bollnäs Busstrafik AB.

 

– Vi vill att barnen ska få en positiv bild av bussresan till och från skolan. Mötet med busschauffören kan vara en av de första kontakterna barnen har med kommunen, säger Elin Westrin, handläggare för skolskjuts i Gävle kommun.
– Vi vill säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten och testkör alla linjer för att öka lokalkännedomen på plats, säger Ingemar Strandberg, verksamhetschef för Bollnäs Busstrafik AB. Bolaget kör idag flera skolbussar i  Hälsingland.

Hittar lösningar under bussturen

Busschauffören Erik Eriksson kör in på en smal väg i Oslättfors. Ingemar och trafikplaneraren Mattias Berg följer vägarna både i verkligheten och digitalt. Ingemar som bor i Gävle kan stödja chauffören lite extra att hitta rätt. Gruppen kollar på hållplatser och var bussarna kan vända. Skyltning, tidtabell, vägförhållanden, snöröjning och förändringar diskuteras under turen.

Det är första gången olika enheter inom Livsmiljö träffas på det här sättet med den nya entreprenören.
-Vi vill göra det lite bättre för barnen utifrån våra olika ansvarsområden. Idag utgår vi från digitala kartor vid planeringen men att se och uppleva resvägen i verkligheten är annorlunda. Det är också trevligt att sitta tillsammans i bussen och diskutera olika lösningar, säger Elin.

Planering av nya bostadsområden

-Vi har mycket att lära av varandra och vi blir mer involverade i ett Gävle som förändras, säger Jessica Croft, enhetschef för skolskjuts och färdtjänst.
Hon och kollegorna ser en trend i att allt fler barnfamiljer flyttar till nya bostadsområden utanför centrum, som till Järvsta och Engesberg/Bönan, vilket gör att skolbussar behövs sättas in.
– Om vi får in skolskjuts tidigt i samhällsplaneringen spar vi pengar. Vi ingår i ett tvärfunktionellt team som diskuterar trafikfrågor med flera olika infallsvinklar. Vi jobbar aktivt för att bli en naturlig del i exploatering och planering av bostadsområden, säger Elin.

Barnen tycker om sin busschaufför

Närmare 700 barn åker med våra skolbussar varje år. Det finns 16 olika bussträckor inom kommunen, som sträcker sig från Axmar till Hedesunda och från Forsbacka till Ytterharnäs. Det finns 100 hållplatser där barnen hämtas upp och lämnas varje skoldag. Bussarna är miljövänliga och går på fossilfritt bränsle och är olika stora beroende på hur många barn som ska åka och hur vägförhållandena ser ut.

Erik är en av de 25 busschaufförer som ska köra eleverna i höst.
-Det roligaste med att köra skolbussar är mötet med barnen, säger han.
-Ja, barnen brukar tycka om sin chaufför.  För oss är det viktigt att barnen känner igen chaufförerna och att personen har bra kontakt med barnen och är lite av en pedagog under bussresan, menar Ingemar.

Kilometern styr behovet av skolskjuts

Generellt kan man säga att det finns tre kriterier på avstånd för att få skolskjuts. Mätningen sker från bostadens tomtgräns till skolan. Om avståndet överstiger 2 km för lågstadieelever och 5 km för högstadieelever så kan man söka skolskjuts. Den 31 maj är sista ansökningsdag för att söka inför skolstarten i höst.
-Idag uppskattar vi tidtabellen och kommer att reglera den, säger Ingemar och berättar att bussbolaget har en depå och organisation med trafikledare och bussar i Gävle för att vara redo inför hösten./

 

 

Busschaufför skolskjuts Skolskjutshandläggare Busschef Ingemar Skolbuss test Mattias