Så blir parkeringarna påverkade när projektet börjar

Etapper Magasinsområdet
Här kan du läsa om hur parkeringsplatserna kommer bli påverkade när vi börjar arbeta i området Magasinen.

Förberedande markarbete

I mitten av april 2024 kommer vår entreprenör börja gräva på Polhemsgatan, Magasinplan, Elfbrinksgatan och Andra Magasingatan (mellan Polhemsgatan och Elfbrinksgatan). De förberedande markarbetena kommer att ske inom det markerade området i bilden nedan där det står arbetsområde.

Områdeskarta som visar vart arbetsområdet är.
Klicka på bilden för att förstora.

  • Vägarna kommer inte vara avstängda samtidigt, men det kommer att vara begränsad framkomlighet på dessa gator under våren och sommaren 2024.
  • I samband med detta kommer parkeringarna längs med Andra Magasingatan, mellan Polhemsgatan och Elfbrinksgatan, att bli borttagna. Sista dagen att parkera i kvarteret Ulvöhaxen är 31 mars.

Nu står Mobilitetshuset Magasinet klart. Här finns det 400 parkeringsplatser, laddplatser för elfordon och gratis cykelparkering.

Etapp ett

Den första etappen, se området till vänster i bilden ovan, är planerad att börja hösten 2024. Då kommer parkeringarna i etapp ett att bli påverkade.

Etapp två

Därefter börjar etapp två och parkeringarna i det högermarkerade området kommer att bli påverkade.

Etapp tre

Sedan utför vi arbetat i etapp tre, som vi beräknar pågå under hela 2026. Dessa parkeringar togs bort redan under förberedande markarbete, så inga ytterligare förändringar kommer att göras.

Etapp fyra

Parkeringarna i området för etapp fyra, hösten 2026 – sommaren 2027, kommer att ändra läge, men de kommer att finnas kvar.

Parkeringsmöjligheter när ombyggnationen är klar

När området är färdigbyggt kommer det att finnas korttidsparkeringar på Norra Skeppsbron, sex parkeringsplatser på Tredje Magasingatan samt i det stora mobilitetshuset. Det kommer även finnas ett flertal handikapparkeringar i området.