Nu kan du hyra elsparkcyklar och elcyklar i Gävle

Gävle kommun arbetar för att öka antalet hållbara resor. Vi uppmuntrar kommuninvånare att cykla och en självklar del är att resorna ska kunna göras på ett säkert sätt. Därför satsar vi på att bygga nya gång- och cykelvägar och är Sveriges första kommun att upphandla elsparkcyklar som tjänst.

Upphandlingen är ett sätt att få ordning på elsparkcyklarna, men också för att lyfta fördelarna med delade fordon. Vårt syfte är att skapa förutsättningar för att öka det hållbara resandet i kommunen.

Voi är den enda leverantören som har tillstånd att ställa ut elsparkcyklar och elhyrcyklar i Gävle. Deras avtal gäller initialt i två år, med möjlighet till förlängning. För att hyra elcyklar eller elsparkcyklar behöver du ladda ner Vois app i din telefon.

Regler för dig som hyr fordon

Elcyklarna och sparkcyklarna kommer bara kunna parkeras på avsedda parkeringsplatser i centrala Gävle, exempelvis vid cykelställ. Alla godkända platser kommer att synas i Vois app. Det kommer inte att vara tekniskt möjligt att avsluta sin resa utanför dessa parkeringsplatser.

Utanför centrala Gävle är det fri parkering, så länge fordonet inte står trafikfarligt eller hindrar framkomligheten. Sedan september 2022 är det förbjudet att parkera elsparkcyklar på trottoarer, gång- och cykelbanor. Användare som parkerar sitt fordon fel riskerar parkeringsböter.

Vi vill att både kommuninvånare och besökare kommer att kunna ta sig fram på ett tryggt, smidigt och hållbart sätt i sommar!