Nu ska företagarna lättare få hjälp av team i bygglovsfrågor

Nu satsar Gävle kommuns bygglovsenhet på att underlätta för kommunens företagare. Nu finns ett speciellt team som ska ta hand om alla företagsärenden. – Vi vill helt enkelt bli ännu bättre på att ta hand om våra företagare, säger Anna Tengqvist, bygglovschef på Livsmiljö Gävle.

Ett team som bara arbetar med företagsärenden är ett led i kommunens arbete att få nöjdare företag. Den NKI-undersökning som görs visar att de företag som är i kontakt med bygglovsenheten i Gävle kommun är överlag väldigt nöjda med kommunens service.

– Men vi vill upp på tårna och bli ännu bättre. Ett bra bemötande och service är grundläggande för att skapa bra relationer mellan tjänstepersoner hos oss och våra företagare. Det vinner alla på. Samtidigt gör lagstiftningen det inte alltid så enkelt för oss. Vi kan inte alltid bevilja de bygglov som söks även om vi verkligen försöker. Det krävs alltid stöd i lagstiftningen, menar Anna Tengqvist.

Besöka företag och utbildning företagsservice
Angelica Weissman, bygglovhandläggare på bygglovsenheten, ingår i det nybildade företagsteamet. Hon berättar att de framförallt tar emot frågor från företagarna via kommunens kundtjänst.

– Varje torsdag har personer även möjlighet att boka tid för rådgivning, men vi ska försöka utöka rådgivningen till varje eftermiddag. Vi ska också vara ute mer och träffa företagarna på plats. Men corona-restriktionerna begränsar oss just nu, säger Angelica Weissman.

Handläggarna i företagsteamet ska ha förståelse för hur det är att driva ett företag och alla har nu genomgått en speciell utbildning med fokus på service för företag.

– I ärenden där det krävs en större samordning arbetar vi tillsammans med kommunens företagsservice. De är till för att underlätta för företagarna genom att företagaren får träffa alla inblandade instanser inom kommunen på ett möte så att ärendet kan hanteras snabbt och smidigt. Det brukar uppskattas av företagarna, berättar Angelica Weissman.

Team för privatpersoner
Bygglovsenheten inför också motsvarande team för privatpersoner. Det blir också ett team som tar hand om ärenden där arkitektur- eller kulturvärden är viktiga att ta hänsyn till och ett annat team som arbetar med tillsynsärenden som rör olovliga byggnationer och ovårdade byggnader eller ovårdade tomter.