Ny gång- och cykelväg längs Rågångsvägen, Sörby

Här kan du läsa om vårt arbete med byggandet en ny gång- och cykelväg vid Rågångsvägen i Sörby. Arbetet som startar i mitten av april och beräknas bli färdigt under sommaren 2024 ska göra det lättare och säkrare för dig som går eller cyklar i området.

Så byggs platsen om

  • Den nya gång- och cykelvägen byggs längs Rågångsvägen – Östra Trädgårdsvägen – Rågångsvägen – Rågångslänken. Dessa sträckor saknar saknar bra möjligheter att cykla på.
  • Tre passager/överfarter byggs som gör det lättare och säkrare att korsa Rågångsvägen.

Klicka här för att komma till platsen via Google maps.

Så påverkas du

  • Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas i området, men vår ambition är att hålla alla vägar öppna under tiden som arbetet pågår. Med undantag för Rågångslänken där bussvägen kommer att stängas av tillfälligt. Bussen leds då om under en period.
  • I samband med byggandet kommer delar av körbanorna i området att asfalteras om.
  • Parkeringsytor längs södra delen av Rågångsvägen tas bort i samband med byggandet.
  • Personal och byggmaskiner kommer vistas i området och oljud kan förekomma från arbetet.
  • Byggbodar ställs upp på gräsytan längs Östra Trädgårdsvägen.

Karta

Kartan visar platserna för arbetet. Klicka på kartan för att förstora kartbilden.

Karta som visar vart den nya gång och cykelvägen byggs längs Rågångsvägen i Sörby

Busslinje 14 leds om

Från och med måndag 29 april leds busstrafiken för linje 14 om via Östra Trädgårdsvägen – Parkvägen – Spängersleden. Hållplats Sörby längs Rågångsvägen stängs.

Resenärer som vanligtvis kliver på bussen på hållplats Sörby hänvisas till

  • hållplats Spängersleden
  • tillfällig hållplats på Granitvägen som ligger cirka 20 meter från korsningen Rågångsvägen – Östra Trädgårdsvägen.

Omledningen sker under den tid som gång- och cykelvägen byggs.

Därför bygger vi

Under hösten 2023 byggdes busshållplatsen Sörby ängar om till en så kallad timglashållplats där två körfält går ihop till ett vilket sänker farten på vägen då två fordon inte kan mötas samtidigt. Bygget av den nya gång- och cykelvägen är en fortsättning på arbetet med att skapa en säkrare och smidigare trafikmiljö med fokus på aktiva och hållbara resesätt.

Den nya gång- och cykelvägen kompletterar även luckor som finns i det befintliga gång- och cykelvägnätet och gör att resenärer enklare kan ta sig vidare till Spängersleden där gång- och cykelstråk leder vidare mot Gävle centrum och Hemlingby köpcentrum.

Kontakt

Johnny Rudberg, projektledare Gävle kommun

Kontaktas via kommunens kundtjänst
gavle.kommun@gavle.se
026-17 80 00