Nya Avabron öppnar upp för trafik

På fredag den 26 januari öppnar nya Avabron i Strömsbro upp för trafik. För den gamla bron väntar nu rivning.

Ett tiotal meter uppströms från den gamla bron på Strömsbrovägen i Gävle har en helt ny bro byggts som nu står klar. Bron som började byggas i maj 2022 tillåter mötande tung motortrafik och har en bred separerad gång- och cykelväg. En förbättring jämfört med den gamla bron.

Plats

Klicka på länken för att komma till platsen via Google maps.

Kvarstående arbete

  • Under våren ska anslutande vägar till nya bron asfalteras.
  • I vår och i sommar ska närliggande gräsytor göras i ordning.

Rivning av gamla bron

Runt månadsskiftet januari – februari påbörjas arbetet med gamla Avabron vars tekniska livslängd har passerat. Först ringas arbetsområdet in med byggstängsel, därefter inleds rivningsarbetet. Ett arbete som beräknas vara färdigt under våren 2024.

Då broarna sträcker sig över Testeboån där en del av Gävles vattentäkt finns tas stor hänsyn och försiktighet i rivningsarbetet till områdets känsliga miljö.