Trafikarbete längs Ingenjörsgatan i Hemlingby handelsområde ska öka säkerheten och underlätta för hållbara resor

Gävle kommun gör det lättare och säkrare för gående, cyklister och bussresenärer att resa till, från och i området kring Hemlingby handelsområde, Södra Hemlingby och Hemlingborg. Den 10 juli påbörjas ett större trafikarbete med flera åtgärder längs Ingenjörsgatan. Arbetet som beräknas vara färdigt runt årsskiftet 2023-2024 kommer påverka framkomligheten och göra det lite besvärligt att resa i området.

Trafikåtgärder och tidplan

Arbetet som punktas upp nedanför delas in i två etapper.

Etapp 1

Arbetet inleds 10 juli, vecka 28 och beräknas vara klart i samband med skolstart i augusti 2023.

  1. a, b, c: Vid cirkulationsplatsen vid Geodetgatan och på två platser längs Ingenjörsgatans södra del intill busshållplatserna Geodetgatan och Ingenjörsgatan byggs nya hastighetssäkrade övergångsställen som underlättar och gör det mer säkert för gångare, cyklister och bussresenärer att passera Ingenjörsgatan och Geodetgatan. Intill passagerna monteras så kallade busskuddar för att reducera hastigheten för biltrafik.
  2. En upphöjd hastighetssäkrad passage byggs vid cirkulationsplatsen intill in- och utfarten till Dollarstore. Det möjliggör för gångare och cyklister att passera platsen på ett mer trafiksäkert sätt.
  3. Ny passage med kombinerat övergångsställe och cykelöverfart byggs över Ingenjörsgatan intill den skarpa svängen nedanför ICA Maxi. Busskuddar byggs för att öka trafiksäkerheten för trafikanter som ska passera vägen.

Etapp 2

Arbetet inleds under hösten och beräknas vara klart till årsskiftet 2023-2024.

  1. In- och utfarten vid Gävle Byggmarknad byggs om för att undvika att besökare parkerar på gång- och cykelvägen.
  2. Längs den grusade gång- och cykelvägen mellan Ingenjörsgatan och Per Jonsvägen installeras ljuspollare. Dessa tänds av rörelser och ger vägen en dov belysning som är anpassade för att inte störa djurlivet i området.
  3. En ny belyst gång- och cykelväg byggs mellan Ingenjörsgatan och Hemlingborg som förkortar promenadvägen för skolelever, personal och besökare till Hemlingborg och boende i Södra Hemlingby som kliver på/av linje 4 vid hållplats Ingenjörsgatan vid Jula.

Längs med Ingenjörsgatan kommer det även under hösten att:

• bytas belysningsstolpar till dubbelarmade stolpar för att ge bättre ljus till alla trafikanter.
• tas bort 13 sjuka eller skadade björkar. Nya träd ersätter de träd som tas bort.

Plats och karta

Ingenjörsgatan sträcker sig längs med hela handelsområdet. Klicka på länken för att komma till Ingenjörsgatan via Google maps.  

Kartan med dess siffror visar de platser som beskrivs ovan. Klicka på kartan för att förstora kartbilden. Bilder från platserna kan du även se i bildgalleriet längre ner på sidan.

Kartan visar de platser längs Ingenjörsgatan där arbetet ska ske

Så påverkas framkomligheten i området

Allt arbete längs Ingenjörsgatan kommer påverka framkomligheten för alla trafikanter.

  • Alla vägar i området planeras att vara öppna men där det pågår arbete kommer det ena körfältet att behövas stängas av.
  • Arbetet kommer att pågå under dagtid. Var försiktig när du passerar en arbetsplats och respektera de som arbetar på vägen.
  • Längs Spängersleden finns tre cirkulationsplatser som alla leder in till området. Beroende på vart arbetet pågår rekommenderar vi att ni använder de vägar där det inte pågår arbete.
  • Läs hur busslinje 4 och 14 påverkas på X-trafiks webbplats. 

Kontakt

Johnny Rudberg, projektledare

Kontaktas via Gävle kommuns kundtjänst
Tel. 026-17 80 00
E-post: gavle.kommun@gavle.se

Bilderna visar platserna för åtgärderna 1-6

Bilden visar platsen cirkulationsplats Geodetgatan där åtgärd 1a planeras att genomföras Bilden visar platsen hållplats Geodetgatan där åtgärd 1b planeras att genomföras Bilden visar platsen hållplats Ingenjörsgatan där åtgärd 1c planeras att genomföras Bilden visar in- och utfarten till Dollarstore där åtgärd 2 planeras att genomföras Bilden visar svängen nedanför ICA Maxi där åtgärd 3 planeras att genomföras Bilden visar in- och utfarten vid Gävle Byggmarknad där åtgärd 4 planeras att genomföras Bilden visar grusvägen till Per Jonsvägen där åtgärd 5 planeras att genomföras Bilden visar det skogsområde mellan hållplats Ingenjörsgatan och Hemlingborg där åtgärd 6 planeras att genomföras