Österbågen öppnas upp för trafik

Under måndagskvällen 23 augusti togs beslut att öppna upp Österbågen mellan cirkulationsplatsen i Hemsta och cirkulationsplatsen vid Sörby Urfjäll för trafik. Viadukten är torr, städad och besiktad.

Gång- och cykelbanan som går mellan cirkulationsplatserna är fortfarande stängd då slangar ligger kvar på marken.