Byggnation av cirkulationsplats i västra Andersberg

Under vecka 45 började byggandet av en cirkulationsplats i korsningen Skogmursvägen-Vändkretsen-Murmästargatan i Andersberg. Arbetet urförs i etapper och väntas vara färdigt juni 2023.

Därför bygger vi om trafikplatsen

Trafikmiljön i korsningen i västra Andersberg har upplevts som otydlig. På grund av en kombination av höga hastigheter i fordonstrafiken och många gående till busshållplatserna vid korsningen har det tidigare uppstått flera farliga situationer.

Samhällsbyggnadsnämnden har därför fattat beslut om att bygga om korsningen till en cirkulationsplats och även bygga säkrare passager för gående.

Tidplan och kostnad

Arbetet delas in i två etapper:

  • Etapp 1 (blå markering i kartan) omfattar korsningen Vinddraget – Vändkretsen och den korta sträckan från korsningen fram till Skogmursvägen. Beräknas vara klart vecka 49.
  • Etapp 2 (röd markering i kartan) omfattar själva cirkulationsplatsen på Skogmursvägen. Det arbetet beräknar att starta i mars eller april 2023 och vara färdigt i slutet av juni 2023.

Den totala projektbudgeten för hela cirkulationsplatsen är 4,5 miljoner kronor.

Klicka på länken för att öppna en kartbild i PDF-format.

Så påverkas du

Under byggtiden blir det något begränsad framkomlighet för fordonstrafik, men både bilar, bussar och lastbilar kommer fram.

Gående och cyklister kan följa tillfälliga skyltar på platsen.

Kontakt

Per Enkvist, projektledare

Kontakt via Gävle kommuns kundtjänst

Telefon: 026-17 80 00, E-post: gavle.kommun@gavle.se