Utredning av befintliga och nya skateytor

Utredningen syftar till att se över befintliga skateytor och utreda möjligheterna att bygga nya skateanläggningar i Gävle.

Det är populärt att skejta i Gävle. Många använder Tony’s Plaza i Jungfruparken på Gävle strand, men platsen upplevs som trång och svår att använda när många samsas om samma ytor samtidigt.

Det finns andra alternativ, men de bedöms antingen vara olämpliga att nyttja av kommunen eller så kostar de pengar att använda. Genom utredningen får vi en bättre bild över allmänna skateytor i dag och möjligheterna att bygga nya allmänna skateanläggningar.

Positiva effekter som förbättrade skatemöjligheter kan ge

Genom att skapa fler trygga, attraktiva utemiljöer och mötesplatser kan vi

  • öka livskvaliteten för Gävles barn och unga.
  • stärka utövarnas fysiska och mentala hälsa.
  • främja delaktighet och gemenskapen som idrotten/sysslan bidrar till.

Tidplan

Utredningen beräknas vara färdig runt årsskiftet 2024–2025.

Tyck till

Under utredningen kommer skateföreningar i Gävle kontaktas.

Vill du ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.