Utredning om att använda åvatten för att bevattna Boulognerskogen

Vi utreder möjligheten att kunna använda vatten från Gavleån för att bevattna Stadsträdgården och Boulognerskogen i Gävle.

Tidplan

Utredningen beräknas vara klar under hösten 2024.

Tyck till

Vill du ha mer information eller lämna förslag till den pågående utredningen, kontakta Gävle kommun, gärna via mejl till gavle.kommun@gavle.se och ange i ämnesraden vilken utredning som ärendet gäller.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.