Utredning av Vävareparken på Söder, Gävle

Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna till utveckling av Vävareparken på Söder i Gävle. Fram till den 24 april 2022 kan du tycka till om parken via en enkät.

Om Vävareparken

Vävareparken ligger längs med Södra Kopparslagargatan mellan Nedre Arbetshusgatan och Hökargränd är en kombination av park och lekplats som används av både mindre barn och äldre i området. Under 2022 pågår en utredning i syfte att undersöka parkens förutsättningar och ta fram förslag på ny utformning.

Här vill vi skapa en mötesplats för närboende och dess besökare som inspirerar till lek och rörelse, men även rekreation och lugn.

Plats

Klicka här för att komma till Vävareparken via Google maps. 

Tyck till om parken

I vår utredning är vi intresserade av att läsa dina åsikter om parken. Under april 2022 fanns möjlighet att skicka in förslag och synpunkter via en webbenkät. Enkäten stängdes 24 april.

Tidplan

Utredningen av Vävareparken kommer att ske under våren 2022 och en eventuell upprustning genomförs under 2023.

Vad är en utredning?

Utredningen syftar till att ta fram underlag inför framtida planerings- och projekteringsarbeten. Här identifieras eventuella brister i nuläget, vad som är möjligt att genomföra och i vilken omfattning, tidplan och kostnad för genomförande och underhållsarbete. I utredningen beskrivs även mål och vilka effekter som kan förväntas.

Efter att utredningen är färdig tas beslut om arbetet går vidare till ett genomförande projekt eller avslutas utan vidare åtgärd.

Kontakt

Antonella Giotas, landskapsarkitekt, Gävle kommun

tel. 026-17 80 00, gavle.kommun@gavle.se

 

Bild på Vävareparkens lekyta Höstbild på Vävareparken