Nu startar markförberedelser inför kajrenoveringen

Måndag den 12 september startar förberedelserna inför renoveringen av kajen på södra sidan av Gavleån. Det första arbetet är att flytta en spillvattenledning.

Kajen är drygt 150 år gammal och nu ska den södra sidan renoveras likt den norra sidan som gjordes för ett par år sedan. Det första som sker är att en spillvattenledning, som ligger fyra meter under marken, ska flyttas. Ledningen flyttas tio meter söderut från kajkanten och arbetet startar den 12 september och beräknas pågå i en månad. Anledningen är att spillvattenledningen ligger där den nya kajkonstruktionen ska byggas.

Trafiken kommer inte att påverkas eftersom en stor del av området kring Agnes kulturhus redan är avstängt.
– Nästa steg är att upphandla en entreprenör och sedan kan vi börja bygga om kajen med start till våren 2023. Byggtiden blir ungefär ett år, säger Kai Olsson, projektledare Tekniska Gävle kommun.

Kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron ska förstärkas. Det är en sträcka på 40 meter som ska få en stödmur av stål, så kallad spont. Pålarna som sedan bär upp den nya kajen slås ända ner till berggrunden.

-Det här arbetet måste vi göra eftersom kajerna är eftersatta. Vi kommer att kunna arbeta bakom det redan avspärrade området kring Agnes kulturhus vilket är bra, säger Kai Olsson.

Trappa byggs om

I samband med kajrenoveringen byggs också Roddartrappan om.
-Vi skapar en mer inbjudande och trygg plats kring trappan. Det blir fler sittplatser så folk kan sitta nära vattnet. Det blir en bra utformning av platsen som fungerar oavsett om vi återställer Slottstorget som det ser ut idag eller om platsen byggs om på sikt, säger Kai Olsson.