Skogsvårdarbete i Testeboskogens naturreservat, Gävle

Med start i slutet av februari och fram till våren/försommaren 2024 pågår ett skogsvårdsarbete i Testeboskogens naturreservat.

Plats

Klicka på kartbilden för att förstora kartan.

Kartan visar området för arbetet och den skogväg som trafikeras

Därför utför vi arbetet

Gävle kommun gallrar skog och röjer på utvalda platser för att göra området mer trivsamt och tillgängligt, få in mer ljus och öka områdets biologiska mångfald.

Arbetet sker i enlighet med de skötselföreskrifter som gäller för Naturreservatet.

Så påverkas du av arbetet

  • Skogsmaskiner och skogsarbetare arbetar i skogen under arbetets tid. Fordon och maskiner trafikerar och lägger upp timmer längs skogsbilvägen, se kartan.
  • Om du närmar dig arbetande fordon eller personal i skogen, håll ett säkerhetsavstånd på minst 90 meter.

Så informerar vi om arbetet

  • Informationslappar sätts upp runt arbetsområdet.
  • Vi informerar idrottsföreningar som bedriver verksamhet i området löpande.

Kontakt

Stefan Olsson, skogsförvaltare Gävle kommun
Telefon: 026 – 17 80 00
stefan.olsson@gavle.se