Filmvisning: ”Det finns ju tält i Mosul”

4 maj 2021, 18.00, Digitalt evenemang

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Filmvisning: ”Det finns ju tält i Mosul”

En filmatiserad föreställning om och av Föreningen Kulturums deltagare. I filmen berättar de om sina erfarenheter och upplevelser från situationen i hemländerna, av att tvingas lämna sina liv, hur det var att ta sig till Sverige och hur deras tillvaro ser ut i väntan på uppehållstillstånd. 

Som en del av Europaveckan (https://www.gavle.se/kommunens-service/kommun-och-politik/samarbeten-projekt-och-sarskilda-satsningar/globala-gavle/detta-hander-under-europaveckan/) visar föreningen Kulturum denna film som visar ett ämne som är aktuellt för Europa och resten av världen.
Upplevelserna som människor på flykt delar har funnits i åratal och är dessvärre inte något ovanligt. Något som däremot är mindre vanligt är att dessa berättelser får förflyttas från samtal med myndigheter och handläggare till en egen scen och plattform, där utrymme ges till att äga sin egen historia och att få höja rösten för sig själv och andra människor med liknande erfarenheter. Som föreställning har ”Det finns ju tält i Mosul” bland annat visats upp som huvudakt på International Social Work Day på Högskolan i Gävle och filmen hade premiär på folkets hus i december 2019.
Speltid för filmen: ca 25 minuter.
Ledarna för projektet kommer att presentera processen bakom filmen innan den sätts igång. Efteråt finns möjlighet för frågor, kommentarer och diskussion.
Länk till visningen:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdiMDE0Y2YtOTI2MS00NGEyLWE4ZjAtZjY1MmVmMDJmMGI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d2df881-3841-4e31-b599-05ec93a4088a%22%2c%22Oid%22%3a%22a74a7746-f570-452c-b862-a3fb392c9314%22%7d
Varmt välkomna!

Eventinformation