Gävle klimatavtal: Forum för hållbarhetsansvariga

25 april 2024, 13.00, Förvaltningshuset

Tillbaka till kalendariet

Gävle klimatavtal: Forum för hållbarhetsansvariga

Gävle klimatavtals Forum för hållbarhetsansvariga är platsen där vi samlar hållbarhetsanvariga från alla avtalets medlemmar för att utbyta erfarenheter, lära av varandras hållbarhetsarbete och diskutera angreppssätt för att nå längre.

Nu är det dags för forumets andra träff! Denna gång kommer vi fortsätta diskutera forumets syfte och roll samt ha en workshop om klimatutmaningarna för Gävle klimatavtal. Vi har också bjudit in två av våra medlemmar Gävle hamn och Ramudden att prata om sin omställningsresa, sina åtgärder, utmaningar och planer.

Kallelse har gått ut separat till hållbarhetsansvariga hos respektive medlemsaktör i Gävle klimatavtal, kontakta erik.apel@gavle.se om du saknar kallelse eller om det är fel person inom ert bolag som får kallelsen så att vi kan korrigera så att inbjudan hamnar rätt.