”Hur går det för Gävle”?

9 november 2023, 13.30, Gävle Konserthus

Tillbaka till kalendariet

”Hur går det för Gävle”?

Vi tar tempen på hur Gävle mår och undersöker hur det går för Gävle ur ett näringslivsperspektiv!

Välkomna till en intressant och informativ programpunkt där vi tar reda på mer om hur det går för Gävle.

Vi kommer att lyssna till:

  • Göran Arnell, kommundirektör, Gävle kommun – informerar om ”Gävle växer” vad har hänt och vad är på gång.
  • Josefin Lindström , kontorschef, SEB – hur ser det ekonomiska läget ut nu och vad kan vi förvänta oss framöver.
  • Jennie Järverud, affärschef, Diös – berättar om hur det går med planerna på att utveckla Magasinsområdet på Alderholmen.

Timmen avslutas med att Styrelseakademien Gävleborg delar ut ”Mångfaldspriset” som de instiftat tillsammans med Nordea och ALMI. Priset delas ut till ett företag för goda insatser inom arbetet för ökad mångfald.