”Människors möten i kris, vård och omsorg”

18 mars 2024, 10.00, Anhörigcenter

Tillbaka till kalendariet

”Människors möten i kris, vård och omsorg”

Många anhöriga har erfarenheter av att möta vård och omsorg i olika sammanhang. Dessa erfarenheter kan ibland påverka måendet.

Erfarenheterna kan vara både positiva och negativa. Mats Johansson fd sjukhuspräst och Anders Widman samtalar kring de erfarenheter som ni har.

Anmälan till Anhörigcenter 026 – 17 23 23 eller anhorigcenter.omv@gavle.se

Eventinformation