Medborgardialog om kollektivtrafik

8 juni 2023, 15.30, Ica nära Bergby

Tillbaka till kalendariet

Medborgardialog om kollektivtrafik

Vi vill höra vad som skulle få dig att resa mer kollektivt, så att vi kan satsa på rätt saker. Nu har du möjlighet att träffa oss och lämna över dina synpunkter.

Just nu arbetar Gävle kommun med en kollektivtrafikstrategi. Vi vill få fler personer att resa kollektivt och målet är att 32 procent av det motoriserande resandet ska ske med kollektivtrafik år 2030. Vi tar även fram en handlingsplan med aktiviteter för att kunna påbörja förändringsarbetet. En viktig del i vårt arbete är att lyssna in kommunens invånare.

Nu finns det chans att träffa politiker, tjänstepersoner från kommunen och personer från X-trafik, som vill lyssna på det du har att säga.

Datum för träffarna:

  • Hedesunda den 22 maj
  • Forsbacka den 23 maj
  • Bergby den 8 juni
  • Gävle centrum den 1 juni

Du har även möjlighet att lämna in dina synpunkter digitalt, via en enkät med fem frågor. Den är öppen mellan den 15 maj – 9 juni 2023 och du hittar den här: www.gavle.se/tycktillkollektivtrafik.

Vi tar emot alla synpunkter om kollektivtrafik, stora som små. Det kan exempelvis handla om vad som skulle få dig att resa mer med kollektivtrafiken, placering av hållplatser, utformningen, hur drift och underhållet fungerar vid hållplatser och hur vi kan göra det enklare att cykla eller åka bil till en hållplats.

Åsikterna kommer att vara värdefulla inspel till hur Gävle kommun bör arbeta med kollektivtrafik framöver.

Vi hoppas att vi ses!

Eventinformation