Omställning – en annan väg Fair Trade och klimaträttvisa

13 mars 2024, 18.00, Gävle Kulturcentrum Furusalen

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Omställning – en annan väg Fair Trade och klimaträttvisa

Kan en rättvisare handel bidra till en ökad klimaträttvisa? Jonatan Andersson, sedan länge aktiv i Fair Trade, föreläser om rättvis handel både ur konsumentperspektiv och utifrån Agenda 2030.

Har Fair Trade med klimaträttvisa att göra?
Jonatan Andersson, sedan länge aktiv i Fair Trade, föreläser om rättvis
handel både ur konsumentperspektiv och utifrån Agenda 2030.
Överkonsumtion och handelsvanor i det rika nord ökar resursanvändningen, samtidigt som produktionsländer i syd drabbas hårdare av klimatförändringar. Hur hänger vår konsumtion ihop med klimatförändringarna och
vad kan vi göra åt det? Kan en rättvisare handel bidra till en ökad klimaträttvisa?

Eventinformation