Omställning – hur då? Svenskarnas inställning till omställning

11/12, 2023, kl.19:00, Gävle Kulturcentrum Furusalen

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Omställning – hur då? Svenskarnas inställning till omställning

Svenskarnas inställning till Klimat och miljöomställning

Patrik Sörqvist, Högskolan i Gävle, är professor i psykologi med inriktning miljö och ansvar för resultatanalys. Patrik deltar i utmaningsdriven forskning om gröna städer och om det civila samhällets roll för en klimatomställning. Samverkan skapar legitimitet och leder till ramverk som upplevs som rättvisa, motiverande och effektiva. Programmet Fairtrans syftar till att bygga kapacitet för folkrörelsernas interna omställningsarbete. Det handlar om att både främja nytänkande kring vad som är relevanta samhällsmål idag och främja en utbildning och ett lärande som gör att ingen hamnar utanför under transformationen. Genom att visa att vi tillsammans kan ställa om snabbt och rättvist skapar vi en vision och hopp för framtiden.

Eventinformation