Öppethus/samrådsmöte för detaljplan – Östra Sandsnäs, Ön

12 mars 2024, 18.00, Matsalen, Hedesunda skola

Tillbaka till kalendariet

Öppethus/samrådsmöte för detaljplan – Östra Sandsnäs, Ön

Välkommen på öppet hus/samrådsmöte för få information om förslaget! Gävle kommun och exploatör kommer finnas på plats för att svara på frågor.

Vad tycker du om eventuell exploatering på Öns östra sida i Hedesunda? Nu kan du göra din röst hörd.

Välkommen på möte med kommunen och exploatör!
Tid: 12 mars kl. 18-20 (presentation av förslaget kl.18.30)
Plats: Matsalen i Hedesunda skola, Skolvägen 5

Den nya detaljplanen skulle:
– möjliggöra bostäder i området
– möjliggöra en badbrygga och småbåtshamn
– skydda naturvärden och ge plats för allmänheten att röra sig i området.

Du kan också skicka in dina synpunkter gällande detaljplan Del av Hedesunda-Ön 8:6, Östra Sandsnäs. Vi vill ha in dina åsikter senast 31 mars 2024.

Läs mer om förslaget och skicka in dina åsikter här:
www.gavle.se/detaljplan-samrad

Eventinformation