Spiritister, teosofer och frimurare

6/12, 2023, kl.18:00, Länsmuseet Gävleborg

Detta evenemang är inte skapat av Gävle kommun utan av en invånare i Gävle. Om du har synpunkter på innehållet vänligen kontakta arrangören eller använd knappen ovan för att rapportera eventet.

Tillbaka till kalendariet

Spiritister, teosofer och frimurare

Om ockulta läror i svenskt kulturliv runt år 1900 - föredrag med Per Faxneld, docent i religionshistoria.

Per Faxneld, docent i religionshistoria, talar utifrån sin bok ”Det ockulta sekelskiftet: Esoteriska strömningar i Hilma af Klints tid” (Volante, 2020).

Vilken roll spelade fenomen som spiritism, teosofi och frimureri i det svenska 1800-talets kulturliv? Vad drog skapande människor som August Strindberg, Edith Södergran, Ivan Aguéli, Hilma af Klint, Viktor Rydberg och många andra till sådana läror? Hur påverkades deras konst? Varför kallade Svenska Dagbladet teosofin för en ”öfverklass-sekt”, medan Strindberg betecknade den som ”propaganda för omenstruerade blåstrumpor”? Vilken roll spelade kung Oscar II i allt detta? Det och mycket annat får vi höra om i föredraget!

Hörsalen har plats för 100 åhörare, kom i tid. Salen öppnas cirka 15 minuter innan föredragets start.

Dag: 6 december

Tid: 18:00 – 19:00

Plats: Hörsalen, Länsmuseet Gävleborg

Övrigt: Kostnadsfritt, begränsat antal platser

Eventinformation