Gävle klimatavtal samlar aktörer för att möta klimatutmaningarna

Nu lanserar Gävle kommun tillsammans med ett 20-tal andra aktörer ett lokalt klimatavtal som samlar lokala krafter för att tillsammans arbeta för ett klimatneutralt, konkurrenskraftigt och attraktivt Gävle.

Nu går såväl stora som mindre företag, högskolan och kommunen samman för att klara klimatmålet om ett klimatneutralt Gävle år 2030, det känns otroligt roligt. Vi är övertygade om att det är viktigt och bra för Gävle att visa att klimatutmaningen går att lösa tillsammans, säger Therese Metz (MP), kommunalråd med särskilt ansvar för klimat- och miljöfrågor.
– Det handlar också om att företagen vill vara konkurrenskraftiga och faktiskt ser möjligheter i att Gävle och Sverige fortsätter att vara ett föregångsland i miljöfrågorna.

Gävle klimatavtal samlar offentliga aktörer, högskolan, lokala företag och organisationer för konkret samverkan inom klimatdriven affärs- och verksamhetsutveckling. Gävle kommun initierade arbetet för att uppmuntra och stötta Gävles näringsliv och organisationer i omställningsarbetet för en mer hållbar värld.

I arbetet att ta fram klimatavtalet, hur det ska se ut, fungera och vad det ska innebära deltar ett 20-tal lokala aktörer inom olika branscher såsom industri, bygg och transport.

Vi på C24 bygg har länge jobbat med vårt miljö- och klimatarbete, i denna satsning får vi nu möjlighet att både utveckla och förbättra vårt egna klimatarbete samt att stödja andra. Genom Gävle klimatavtal kan vi tillsammans få bra saker att hända och bidra till ett mer hållbart Gävle, därför ser vi detta som ett viktigt initiativ att vara delaktiga i, säger Mathias Printz, miljö/- hållbarhetsansvarig C24 bygg.

De aktörer som skriver under klimatavtalet ställer sig bakom målbilden om ett klimatneutralt Gävle och åtar sig att arbeta med den ena organisationens klimatutmaningar samt stötta och hjälpa andra företag som undertecknat avtalet. Som stöd får de bland annat konkreta verktyg, ett stort nätverk och inspiration, erfarenhets- och kunskapsutbyte för att hitta nya strategier och affärsmodeller som hjälper till att framtidssäkra organisationen.

Att arbeta med hållbarhet och att minska utsläpp är något vi på Fastighetssnabben har arbetat med under många år, framför allt har vi arbetat med att minska våra kunders utsläpp och förbrukningar när det kommer till värme, el och vatten. Vi ser Gävle klimatavtal som en möjlighet för företag och organisationer i Gävle kommun att ställa högre krav på varandra och bli mer konkurrenskraftiga. Gävle får en gemensam riktning och vi får vara med och driva omställningen. Vi tror också att klimatavtalet kan göra det möjligt för fler att på ett enklare och mer konkret sätt arbeta med hållbarhet genom gemensamma mål, verktyg, kunskaps- och erfarenhetsutbyte, säger Henrik Åström VD Fastighetssnabben AB.

Lansering av Gävle klimatavtal

Under Företagarveckan den 7 november kl. 14:30-16:30 lanseras Gävle klimatavtal i Spegelsalen, Stadshuset . På plats finns förutom Gävle kommun flera lokala aktörer som har varit med och tagit fram klimatavtalet och såklart får ni även veta hur ni gör för att bli en del av Gävle klimatavtal. Läs mer och anmäl er till lanseringseventet den 7 november här

Läs om klimatavtalet på www.gavle.se/klimatavtal