Gävles upphandlingsråd bidrar till att utveckla den offentliga affären

Ett viktigt mötesforum för strategiska inköps- och upphandlingsfrågor.

Måndagen den 4 mars var det återigen dags för möte med Gävles upphandlingsråd. Upphandlingsrådet, som är ett samarbete mellan Gävle kommun och näringslivet är ett mötesforum för strategiska inköps- och upphandlingsfrågor. Rådsmedlemmarna utgörs av representanter från Gävle kommunkoncern, företag och branschorganisationer. Näringslivets representanter utses av Företagarna i Gävles styrelse. Syftet med Gävles upphandlingsråd är att bidra till att utveckla den offentliga affären och därigenom bidra till ett förbättrat företagsklimat i Gävle.

Rådet har sedan starten för några år sedan tagit upp flera frågor. Näringslivets representanter har fått vara remissinstans vid framtagandet av Gävle kommuns inköpspolicy. De har även lämnat synpunkter och förslag på kommunens webbsidor om inköpsfrågor. Därutöver har bland annat frågor om upphandlingsmallar, tröskelvärden, hållbarhet varit frågeställningar som varit uppe i rådet. Ett konkret exempel på rådets påverkan, utöver inköpspolicy och webbplatsen, är förenkling av de upphandlingsmallar som används vid kommunens upphandlingar.

På det här mötet diskuterade vi bland annat krav vid transportupphandlingar och rådet fick ta del av exempel hur kommunen arbetar med leverantörsdialog. Vid mötet lämnades flera konkreta idéer och förslag som kommunen kan ta med i sitt utvecklingsarbete. Sist men inte minst tackade rådet avgående rådsmedlem Pirjo Gustafsson, från LRF, för sina konstruktiva insatser i Gävles upphandlingsråd.

Deltagarna på mötet den 4 mars var, se bild:

Från Gävle kommun
Kristina Viik
Mattias Durnik
Hussein Noor Abdikasim

Kent Mähler, Gavlefastigheter
Birgit Elonen, Företagarna Gävle
Tomas Danebäck, Atea
Dragana Evzen, Forenede Service
Håkan Monfors, TSTgruppen
Anders Hansson, Byggföretagen
Pirjo Gustafsson, LRF