Klimatavtalet höll sitt andra rundabordsmöte

På tisdagen 28 maj höll Gävle klimatavtal sitt andra rundabordsmöte. Mötet var det första av sitt slag sedan lanseringen av klimatavtalet för sex månader sedan.

Rundabordsmötet är mötet då alla klimatavtalets medlemmar samlas för att besluta om inriktningen framåt för avtalet och vårt arbete tillsammans. De högst beslutande personerna hos varje medlemsaktör var kallade till mötet och innehade en röst per medlemsaktör, men även organisationer som varit del i framväxten av klimatavtalet utan att ännu ha signerat var välkomna för att lyssna.

På mötet fick medlemmarna chansen att summera allt som vi gjort de första 6 månaderna och vart vi är på väg och tagit beslut för att utveckla klimatavtalet. Så vad hände mer på mötet?

  • Medlemmarna fick en föredömlig lägesrapport från arbetsgrupperna, pratat om nya fokusområden (industri och medborgare & civilsamhälle) och ansökan till Viable Cities 3.0.
  • Mötet tog beslut om 24 klimatutmaningar som syftar till att inspirera klimatavtalets medlemmar när de ska skriva sina handlingsplaner i höst.
  • Mötet gav också strategigruppen i uppdrag att ta fram en struktur för att formalisera Gävle klimatavtals demokratiska struktur, genom att ta fram förslag på stadgar, en valberedning, arbetsordning med mera.
  • Vi avslutade mötet med att välkomna alla nya 27 nya aktörer (!) som tillkommit sedan lanseringen med diplom – vi är så glada att ha er med!

Nu fortsätter arbetet i klimatavtalet med träffar och möten inplanerade i alla fyra aktiva arbetsgrupper. Planeringen inför hösten har också redan tagit fart, med fler klimatfikor, strategigruppsmöten och forum för hållbarhetsansvariga. Vi laddar för kickoffen för fokusområde transport & mobilitet 18 sep och sen lite senare i höst, den 23 okt är det dags för rundabordsmöte igen. Då ska strategigruppen ha levererat på de uppdrag som medlemmarna gett dem och mycket annat spännande kommer att ha hänt.

Om vi inte ses i arbetsgrupperna innan dess vill kansliet och strategigruppen önska glad sommar!