Nyhetsbrev vt24

Nyhetsbrev för Gävle klimatavtal våren 2024.

Hej alla medlemmar i Gävle klimatavtal!

Nu är våren här på riktigt och det gäller inte minst klimatavtalet som just nu växer så att det knakar och har ett fullspäckat schema fram till sommaren! Här kommer vårterminens nyhetsbrev med information om vad som händer i klimatavtalet och vad som är på gång i kalendariet. 

NYHETER FRÅN KANSLIET

Nya medlemmar

Sedan lanseringen har tretton nya medlemmar skrivit på avtalet och fler är på ingång – vi är nu över 60 medlemmar i avtalet! Vi välkomnar Briab, Byggpartner, Coop Mitt, Fastpartner, Gevalia, Greencon, Greengoat, JUF Byggnadsställningar, M3A arkitektur, Thermion, Trädgårdsinteriör, Sweco, Vainio och Svefa till klimatavtalet. Alla nya medlemmar kommer att få sina diplom utdelade i samband med rundabordsmötet den 28 maj. Läs mer om de nya medlemmarna här: Gävle klimatavtal blir fler – Gävle kommun (gavle.se)

Finansiering och ansökningar

Klimatavtalet arbetar för fullt för att säkra finansiering för nästa år. På rundabordsmötet kommer vi bland annat att kunna berätta om den godkända projektansökan till Net Zero Cities och det nya Fokusområdet Transport & Mobilitet. Vi kommer också att berätta om den pågående ansökan till Viable Cities, hur diskussionen i strategigruppen gått kring långsiktig och stabil finansiering av avtalet samt idéer kring hur avtalet kan växa med nya fokusområden och arbetsgrupper därinunder.

Två nya arbetsgrupper på gång

Inom Fokusområde bygg & anläggning startar två nya arbetsgrupper i vår: Fastighetsforum och Planering, kravställan och tidig samverkan. I arbetsgrupperna har planeringen redan startat med en kärntrupp av medlemmar som räckt upp handen men båda arbetsgrupper kommer att kalla till första möten under våren.

  • I arbetsgruppen Fastighetsforum kommer vi att börja att prata om energieffektiviseringar för fastigheter. Hur kan du arbeta med att sänka din energiförbrukning och energikostnader? Är du fastighetsägare eller vill du påverka din hyresvärd i klimatvänlig riktning? Då kan fastighetsforum vara rätt arbetsgrupp för dig! Kontakta dan.hjelm@gavlefastigheter.se; mats.sandfors@gavle.se för att anmäla intresse att delta! Mer information kommer att komma i separat mejl.
  • I arbetsgruppen Planering, kravställan och tidig samverkan kommer vi att prata om hur aktörer i projekt kan jobba för att ställa bra hållbarhetskrav i tidiga skeden som håller hela vägen till exploatering. Här samlar vi aktörer från olika delar av exploateringsprocessen för att hitta vägar till samarbete, exempel och lärdomar som kan spridas till fler. Kontakta erik.apel@gavle.se för att anmäla intresse att delta! Mer information kommer att komma i separat mejl.

Nytt fokusområde – Transporter & mobilitet

Transporter är vår tyngsta utsläppskälla och utsläppen måste minska i snabb takt för att klara klimatmålen. Gävle klimatavtal har sökt och fått 6 miljoner av EU:s projekt Net Zero Cities till att starta fokusområde Transporter & Mobilitet. Ett projekt med Third Bridge, Sustainable innovation och Lunds Tekniska Högskola ska genomföras med syfte att kartlägga behovet av laddinfrastruktur för tung trafik. Projektet startar i maj men under året ska även arbetsgrupper ska också startas under fokusområdet och till hösten planeras en kickoff, mer om det nedan i kalendariet. Läs mer om det nya fokusområdet här:

Gävle kommun får EU-miljoner för att stötta näringslivet – Gefle Dagblad (gd.se)

Kalendariet

23 april     Hållbarhetsforum 2024

När? 23 april kl 08.30-12
Var? Sandbacka Science Park, Spångvägen 10, Sandviken
Tema: Vårens stora event – En förmiddag med fokus på cirkulär ekonomi, industriell symbios och hur man navigerar i omvärldsförändringar och den gröna omställningen. Vi utlovar inspirerande föreläsningar och samtal, högaktuell kunskap, spännande möten och nya affärer. Gävle klimatavtal är på plats och kommer att berätta om vad som hänt i avtalet sen uppstart och vart vi är på väg med nya fokusområden, arbetsgrupper och medlemmar.

Läs mer och anmäl er här: Hållbarhetsforum 2024 – vårens event! – Sandbacka Science Park 
Eventet arrangeras av Sandbacka Science Park.

25 april     Forum för miljö- och hållbarhetsansvariga

När? 25 april kl 13-15
Var? Förvaltningshuset, Kyrkogatan 22, Gävle
Tema: Denna träff kommer vi fortsätta diskutera forumets syfte och roll samt ha en workshop om klimatutmaningarna för Gävle klimatavtal. Vi har också bjudit in två av våra medlemmar Gävle hamn och Ramudden att prata om sin omställningsresa, sina åtgärder, utmaningar och planer. Kallelse har gått ut till hållbarhetsansvariga hos respektive medlem, återkom gärna om ni inte har fått någon kallelse eller om det är fel person inom ert bolag som får kallelsen så att vi kan korrigera så att inbjudan hamnar rätt.

2 maj        Byggdialog – Vad ska byggas i Gävle och Sandviken framöver?

Varmt välkomna på årets Byggdialog, där ni i branschen får information om vad som planeras att byggas i både Gävle och Sandviken framöver! Eventet är ett samarrangemang mellan flera olika offentliga aktörer i Gävle & Sandvikens kommun.

När? 2 maj 2024, kl 08-15
Var? Högskolan i Gävle, lokal Valhall
Tema: Varmt välkomna på årets Byggdialog, där ni i branschen får information om vad som planeras att byggas i både Gävle och Sandviken framöver.
Läs mer och anmäl er här: Byggdialog – Vad ska byggas i Gävle och Sandviken framöver? – Gävle kommun (gavle.se)

7 maj        Klimatfika med Gefle IF

När? 7 maj kl 15-16
Var? Gavlevallen, Gavlehovsvägen 15, Gävle
Tema: Gefle IF berättar om sin resa mot målet att bli Sveriges klimatsmartaste idrottsklubb!
Läs mer och anmäl er här: Klimatfika med Gefle IF – Gävle kommun (gavle.se)

15 maj      Strategigruppsmöte

Strategigruppen är klimatavtalets styrelse. Den 15 maj har strategigruppen möte för att diskutera klimatutmaningarna och planera för Rundabordsmötet 28 maj.

16 maj      Arkitektforum träff 4

Arkitektforums fjärde träff går av stapeln den 16 maj och kommer att handla om social hållbarhet i arkitekturen som också har klimatvinster. En rundvandring i staden planeras. Är du arkitekt eller byggnadsingenjör och intresserad att delta i arkitektforum? Kontakta arbetsgruppsledare Felicia Minicz felicia@arkitektgruppen.se.

28 maj      Rundabordsmöte

Rundabordsmötet är mötet då alla klimatavtalets medlemmar samlas för att besluta om inriktningen framåt för avtalet och vårt arbete tillsammans. Målgruppen är högsta beslutande person på lokal ort. För att vi ska få plats i lokalen begränsas deltagande till 1 person per medlem.

Den 28 maj ses för vårterminens träff. På agendan står bland annat att besluta om klimatutmaningar, att informera om åtaganden och arbetet i arbetet i arbetsgrupperna, samt ge inspiration till medlemmarna. Dessutom ska vi dela ut diplom och välkomna alla våra nya medlemmar. Kallelse har gått ut till ansvarig person hos respektive medlemsaktör, återkom gärna om ni inte har fått någon kallelse eller om det är fel person inom er organisation som får kallelsen så att vi kan korrigera så att inbjudan hamnar rätt.

SOMMARLOV

11 sep      Kickoff Fokusområde Transporter & Mobilitet

När? 11 sep kl  kl 09-12
Var? Mer information kommer
Transporter är vår tyngsta utsläppskälla och utsläppen måste minska i snabb takt för att klara klimatmålen. Gävle klimatavtal har sökt och fått 6 miljoner av EU:s projekt Net Zero Cities till att starta fokusområde Transporter & Mobilitet. Ett projekt med Third Bridge, Sustainable innovation och Lunds Tekniska Högskola ska genomföras med syfte att kartlägga behovet av laddinfrastruktur för tung trafik. Arbetsgrupper ska också startas under fokusområdet, men vilka? Det ska vi bland annat diskutera tillsammans på kickoffen. Därtill utlovas spännande föreläsning och inspirerande samtal. Mer information kommer att skickas ut men spara datumet i din kalender redan nu!

 

Med vänliga hälsningar,
Kansliet för Gävle klimatavtal