Två nya arbetsgrupper på gång

Inom Fokusområde bygg & anläggning startar två nya arbetsgrupper i vår: Fastighetsforum och Planering, kravställan och tidig samverkan.

I arbetsgrupperna har planeringen redan startat med en kärntrupp av medlemmar som räckt upp handen men båda arbetsgrupper kommer att kalla till första möten under våren.

  • I arbetsgruppen Fastighetsforum kommer vi att börja att prata om energieffektiviseringar för fastigheter. Hur kan du arbeta med att sänka din energiförbrukning och energikostnader? Är du fastighetsägare eller vill du påverka din hyresvärd i klimatvänlig riktning? Då kan fastighetsforum vara rätt arbetsgrupp för dig! Kontakta dan.hjelm@gavlefastigheter.se; mats.sandfors@gavle.se för att anmäla intresse att delta! Mer information kommer att komma i separat mejl.
  • I arbetsgruppen Planering, kravställan och tidig samverkan kommer vi att prata om hur aktörer i projekt kan jobba för att ställa bra hållbarhetskrav i tidiga skeden som håller hela vägen till exploatering. Här samlar vi aktörer från olika delar av exploateringsprocessen för att hitta vägar till samarbete, exempel och lärdomar som kan spridas till fler. Kontakta erik.apel@gavle.se för att anmäla intresse att delta! Mer information kommer att komma i separat mejl.