Näringslivet och Gävle kommun krokar arm för Gävles företagsklimat

Näringslivsrådet sammanträder
I Gävles näringslivsråd deltar representanter från kommunen och företagsledare från nyckelbranscher för att tillsammans följa Gävles näringslivsprogram och diskutera strategiska näringslivsfrågor som är viktiga för företagsplatsen Gävle.

Under det senaste mötet lyftes vad som är på gång i Gävle och vilka utmaningar som påverkar de olika branscherna. Näringslivsrådet har tidigare lyft frågor som till exempel marknadsföring av platsen, medflyttarservice och vikten att lyfta pågående byggprojekt och byggplaner som sker i vår region.

Under mötet den 21 mars berättade näringslivsprogrammets programledare Jorunn Wallton Haaland om det arbete som sker inom dessa områden, både inom kommunen och i näringslivet.  Till exempel genomförs Byggdialogen den 2 maj, där företag träffar offentliga aktörer som har byggprojekt och planer.

Läget i branscherna

Ett stående inslag på näringslivsrådet är att varje företagsrepresentant uppdaterar gruppen hur läget i deras bransch ser ut. Utifrån konjunkturläget och omvärldsfaktorer pekas på flera utmaningar som inte bara gäller för Gävle, men påverkar det lokala näringslivet.

Från den elintensiva industrin var det positiva signaler där enskilda aktörer flaggar för ytterligare expansioner vilket kommer att öka arbetstillfällena inom detta område kraftigt de närmaste 2–3 åren. Det innebär även att ett stort antal personer kommer att komma till Gävle under perioden, något som får stor påverkan på både gästnätter, restaurangbranschen och stadens handelsliv.

För teknikkonsultbranschen är det också högtryck och bristen på teknikkompetens är fortfarande hög. Ett intensivt arbete pågår för att bidra till den gröna omställningen med smarta val och smarta lösningar. Här lyftes också vikten av att pendling till och från Gävle med tåg fungerar och att det finns smart, flexibla kontorsfastigheter i staden.

Hotell och restaurangbranschen är i stort beroende av att det händer saker i Gävle. Evenemang, kongresser och en levande citykärna är viktigt för att attrahera turister, likaså Furuvik och inom kort Järnvägsmuseet.

Byggbranschen har tuffa tider och just nu är alla jobb välkomna för att undvika stora uppsägningar och bromsa vågen av konkurser inom branschen. Många bolag inom branschen startade under pandemin och fick ett extra lyft med alla vattenskador, så därför är fallhöjden stor när marknaden så kraftigt bromsar in. Det lyftes också möjligheter och satsningar som kan ge positiv effekt lokalt; till exempel de satsningar som nu görs i Gävle både från privata och offentliga aktörer i olika etablerings- eller byggprojekt.

Om Gävles näringslivsråd

Rådet bildades i samband med att Gävles näringslivsprogram infördes, i samverkan mellan kommun och näringsliv, 2021. Rådets uppgift är att följa näringslivsprogrammets utveckling och diskutera strategiska näringslivsfrågor som är viktiga för företagsplatsen Gävle.

Näringslivsrådet träffas två gånger per år och består av representanter från Gävle kommun och företagsledare som är aktiva i utpekade nyckelbranscher inom Gävle kommun.

Företag:

 • Andreas Wendel, JDE Coffee AB
 • Åsa Forsberg, Vattenfall Eldistribution AB
 • Fredrik Pierre, Pierre Entreprenad
 • Lotta Fritz, Sweco
 • Maria Tallén, Clarion Hotel Winn Gävle
 • Morgan Persson, Monitor ERP System
 • Oskar Wästlund, Smurfit Kappa Sverige AB
 • Per Bondemark, MaserFrakt
 • Tomas Sokolnicki, Microsoft Sweden

Gävle kommun:

 • Åsa Wiklund-Lång (S), kommunstyrelsens ordförande, ordförande Näringslivsrådet
 • Göran Arnell, kommundirektör
 • Julia Cederstrand (C),  kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor
 • Mattias Durnik, näringslivsdirektör, sekreterare Näringslivsrådet
 • William Elofsson (M), kommunalråd i opposition
 • Jorunn Wallton Haaland, Programledare Näringslivsprogrammet

Näringslivets representanter uttryckte också behov och önskemål att på kommande möten fokusera på energi- och effektfrågan, hållbarhetsfrågor och kris- och beredskapsfrågor. Nästa möte sker i oktober 2024.

Har du frågor om Gävles näringslivsprogram och dess näringslivsråd är du varmt välkommen att kontakta programledare Jorunn Wallton Haaland.