Så tyckte besökarna om årets Gävle-Sandviken Företagarvecka

Majoriteten av besökarna av årets företagarvecka tycker att de programpunkter som de besökte var mycket bra och tror att de kommer ha nytta av programinnehållet i sin verksamhet. Det visar en enkät som skickades ut till 371 av besökarna varav 94 personer svarade.

Enkätsvaren visar bland annat att 95 procent tyckte att intrycket av de programpunkter de besökt var mycket bra eller bra.

• Anja Person var väldigt bra och givande
• Intressanta föreläsningar, bra upplägg
• Mycket starkt och bra initiativ, bra forum för oss företagare
• Det var intressant och jag fick verkligen med mig en hel del att fundera på i min yrkesroll
• Tycker det är väldigt bra att kontakter knyts mellan kommunerna och även inom städerna.
• Önskar få lite mer intressanta nyheter.
• Företagarfrukosten var bortkastad tid, inget nytt och ganska oengagerat. Segt och inget nytt från I fjol. För mycket priser.

Svaren på enkätens fråga ”tror du att du kommer att ha användning/nytta av programinnehållet i din verksamhet?” svarade 58 procent att de trodde det, 6 procent svarade nej och 36 procent var osäkra.

Men vad är det som lockar besökarna till Företagarveckan? Nätverkande, mingel, träffa andra företagare och knyta kontakter lyftes av flera. Få information om vad som är på gång i båda kommunerna, lära sig nytt, intressanta föreläsningar och att utvecklas inom nya områden lockade också besökarna.

• Presentation av vissa företag och varför de lyckas i Gävle
• Mer fokus på att konkret sitta ner och se vad vi kan göra för att hjälpa varandra än föreläsningar där vi bara sitter och lyssnar.
• Kompetensförsörjning, attrahera arbetskraft
• Hybridkontorets utmaningar
• Mer nätverkande, fler lokala företag, fler unga företagare
• Känd talare som pratar mer direkt om entreprenörskap, förtagande, utveckling, utmaningar osv.
• Speed-dating

På frågan om hur deltagarna fått information om Företagarveckan angav majoriteten, 48 procent, att de läst om eventet i nyhetsbrevet. 37 procent angav sociala medier, 15 procent media, 19 procent att de haft kontakt med Näringslivsenheten och 31 procent svarade övrigt.

För att kunna förlägga aktiviteterna då flest har möjlighet att komma ställdes frågan ”När skulle du ha lättast att vara med på en Företagarvecka nästa år?” 69 procent angav frukost och 55 procent lunch. Förmiddag var något populärare än eftermiddag och kvällstid. Endast tre procent kunde tänka sig att vara med under en helg. Enkäten visar också att majoriteten, 74 procent, vill ha fysiska träffar och 36 procent såg blandning mellan digitala och fysiska som det bästa.

De mest besökta programpunkterna under eventet var föreläsningen med Anja Pärson, Näringslivsfrukosten och Nätverksträffen med hockey.

Tack alla som svarat på enkäten!