Avgifter och regler för Gävle kommunarkiv

Här finns information om sekretessbedömning samt vad det kostar att få kopior av handlingar från kommunarkivet.

Alla är välkomna att besöka kommunarkivet i Förvaltningshuset på Kyrkogatan 22 i Gävle för att ta del av handlingar. De flesta handlingar är offentliga och kan läsas på plats kostnadsfritt. Vissa handlingar omfattas av sekretess, exempelvis uppgifter om enskilda människors hälsa eller sociala omständigheter. För att kunna ta del av sådana handlingar måste vi göra en bedömning från fall till fall vem som får titta i handlingarna.

Om du vill ta med dig kopior av handlingar hem kan du antingen fotografera handlingarna själv med egen kamera eller beställa kopior enligt prislistan nedan. Vi kopierar inte ömtåliga handlingar, på grund av risken att förstöra dem.

Görs i A3-format som störst.

  • 1-9 sidor: Gratis
  • 10 sidor: 50 kronor
  • För varje sida därutöver i svartvitt: 2 kronor per sida
  • För varje sida därutöver i färg: 4 kronor per sida

Vi accepterar inte upprepade beställningar av max 9 kopior åt gången i syfte att missbruka avgiftstaxan.

Görs i A3-format som störst.

  • 1-9 sidor: Gratis
  • 10 sidor: 50 kronor
  • För varje sida därutöver: 2 kronor per sida

Vi accepterar inte upprepade beställningar av max 9 kopior åt gången i syfte att missbruka avgiftstaxan.  

Levereras i jpg-format.

  • Inskannat fotografi: Gratis
  • Ej inskannat fotografi: 25 kronor styck

De digitala kopiorna levereras via kommunens ftp-server, enstaka filer kan mailas. Kopiorna kan även lämnas på USB-minne som kommunarkivet tillhandahåller till självkostnadspris.

Vi uppmuntrar till avfotografering med egen kamera.

Kopiering av dubbelsidig sida räknas som två sidor.

Vi har begränsningar i vad vi kopierar: ej format större än A3, ej skört material, ej extra redigeringsarbete.

Avgifterna är momsbefriade enligt mervärdesskattelagen. Utöver priserna ovan tillkommer avgifter för porto.

Ingen kopieavgift tas ut om du begär ut exempelvis din egen personakt inom socialtjänst, omsorg, hälsovård eller liknande.