Rådslaget 2019 för det goda livet 2030

Under det som kallas Rådslaget på Högskolan i Gävle berättade och visade runt 150 elever från åk 8 till gymnasiet sina idéer om hur de vill att ett gott, hållbart liv i Gävle ska se ut år 2030. På plats tillsammans med politiker, näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer fick gavs möjligheten att diskutera, hämta inspiration och skapa sig en uppfattning av vad Gävles ungdomar vill med Gävle.