Studiedagar för Sofiedalskolan F-9 2024

Lokala studiedagar för Sofiedalskolan F-9 2024 är 8-9/1 2024 samt 8/5 2024